rood geel tulpen bloemen

Privacy policy

In deze privacy policy leggen we uit of en hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken als u contact met ons opneemt.

Wie we zijn
Wij zijn Tulipbicycletour.com, Mendeldreef 23, 2163KA, Lisse. Als we in deze privacy policy ‘Tulipbicycletour’ gebruiken, dan is dat hetzelfde als Tulipbicycletour.com.
Tulipbicycletour verwerkt en analyseert gegevens om zo goed mogelijk op uw behoeften als klant te kunnen reageren. Tulipbicycletour is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy. Tulipbicycletour hecht veel waarde aan zijn rol en reputatie als een betrouwbare zakenpartner en garandeert uw privacyrechten als klant of leverancier. Voor vragen, opmerkingen of klachten over het verwerken van uw gegevens kunt u contact opnemen met contact@tulipbicycletour.com.

Aard van de persoonsgegevens die we verzamelen
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect met u zijn verbonden. We kunnen de volgende categorieën van persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

 • Naam en andere indentificeerbare gegevens.
  We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht en geboortedatum opslaan.
 • Uw contactgegevens voor uw persoonlijke account of registratie.
  Uw contactgegevens betreffen onder andere uw adres, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als u zich aanmeldt voor een bijzondere dienst of een account aanmaakt, kunnen we ook uw inloggegevens en andere informatie opslaan die u op het account- of registratieformulier invult.
 • Onze communicatie met u.
  Als u ons een e-mail of bericht via sociale media stuurt, slaan we deze gegevens op. Als u ons belt, slaan we uw vragen of klachten in onze database op.
 • Informatie die u met ons deelt.
  U kunt informatie met ons delen, bijvoorbeeld als u antwoordt op sociale media of een klanttevredenheidsonderzoek invult.

Cookies en soortgelijke technieken
Als u onze website bezoekt, gebruiken we alleen functionele cookies.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Tulipbicycletour kan uw persoonsgegevens op diverse manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u een formulier aanvraagt, contact met ons opneemt via sociale media of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Afhankelijk van de instellingen van uw sociale netwerk, kunnen we ook gegevens ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
De hoofddoelen waarvoor we uw persoonsgegevens bewaren zijn:

 • Om diensten aan u te verlenen.
  Om het gebruik van onze diensten voor u te vereenvoudigen, kunnen we de data analyseren die we hebben verzameld uit uw gebruik van sociale media.
 • Om met u te communiceren.
  We gebruiken uw contactinformatie om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten af te handelen.
 • Voor statistisch onderzoek.
  We gebruiken geautomatiseerde gereedschappen om statistisch onderzoek te doen naar de algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en sociale media en naar het gedrag bij de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Door statistisch onderzoek kunnen we betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen we het ontwerp en de inhoud van onze site verbeteren.
  Bij het onderzoek kunnen we diverse typen gegevens combineren en analyseren. We gebruiken alleen de verzamelde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen en andere direct traceerbare gegevens. We gebruiken geen gevoelige gegevens voor dit statistische onderzoek zonder uw toestemming.
 • Voor direct marketing.
  We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u onze nieuwsbrieven en andere marketingboodschappen te sturen. We kunnen voor onze marketingkanalen diverse kanalen gebruiken, zoals e-mail en sociale media. U kunt uw toestemming voor het toezenden van marketingboodschappen te allen tijde intrekken of hier bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de informatie in de betreffende marketingboodschap of neem contact met ons op via contact@tulipbicycletour.com.

Doorgeven en delen van gegevens  met derden
We kunnen uw gegevens voor de volgende doelen doorgeven of delen met derden:

 • Ter ondersteuning van onze diensten.
  We maken voor het verstrekken van onze diensten gebruik van derden, zoals sociale netwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen moeten uw persoonsgegevens op een goede manier beschermen en volgens onze instructies verwerken.
 • Websites van derden.
  Onze website bevat links naar de websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Deze privacy policy heeft geen betrekking op de websites van derden. Tulipbicycletour accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Zie de privacy policy van deze derden (indien voorhanden) over hoe ze met uw persoonsgegevens omgaan.

Veiligheid en bewaren
Tulipbicycletour neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of illegaal gebruik. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dit nodig is voor de doelen als omschreven in deze privacy policy of voor zolang dit nodig is om aan wetten en regels te voldoen of geschillen te slechten.

Privacy van kinderen
Tulipbicycletour wenst geen gegevens te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger of inhoud of diensten te ontwikkelen die specifiek op kinderen zijn gericht. Als u vragen heeft over de privacy van uw kind in verband met onze diensten, of als u vermoedt dat uw kind persoonlijke traceerbare gegevens op onze website heeft achtergelaten, kunt u contact opnemen met contact@tulipbicycletour.com.

Hoe blijft deze privacy policy actueel?
Deze privacy policy is van kracht per 1 oktober 2019. Deze privacy policy kan op elk moment worden gewijzigd. We informeren u over wijzigingen door de aangepaste policy op Tulipbicycletour te publiceren, waarna deze direct van kracht wordt.