rood geel tulpen bloemen

Algemene voorwaarden Tulipbicycletour

 • Tulipbicycletour behoudt zich het recht voor een tour te annuleren bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel.
 • Minimaal aantal deelnemers aan de toer is 2 personen. Maximaal 20 deelnemers.
 • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De tour dient gereden te worden op de afgesproken datum/tijd.
 • De klant en iedereen in zijn/haar groep erkent op de hoogte te zijn van de regels voor het rijden en het gebruik van de fiets en aanvaardt alle risico’s die inherent zijn aan de activiteit. De klant en iedereen in zijn/haar groep verzekeren een eigen WA-verzekering voor de activiteit. De klant en iedereen in zijn/haar groep bevestigen fysiek fit te zijn om deel te nemen aan de geboekte activiteit of het geboekte evenement, alsook in het bezit te zijn van en gedekt te zijn door een geldige medische en reisverzekering die deelname aan de activiteit dekt. De klant en iedereen in zijn/haar groep nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle lichamelijke en geestelijke gevolgen die kunnen ontstaan als gevolg van het uitvoeren van de activiteit, inclusief problemen die voortkomen uit ziekte, medicatie of invaliditeit van welke aard dan ook die hun veiligheid in gevaar kunnen brengen. Tulipbicycletour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel toegebracht aan klanten of derden tijdens de activiteit
 • Een fietstour is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de fietstour. Indien u gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien u een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname van de fietstour, dan is het advies om een dokter te raadplegen voordat u meedoet met de fietstour.
 • De fiets op de juiste manier gebruiken en in het bijzonder vermijden om de fiets op ongeschikte plaatsen te gebruiken (trappen, hellingen, enz.)
 • De fiets op geschikte plaatsen parkeren en goed op slot zetten.
 • De geldende verkeersregels en voorschriften volgen, zoals die met betrekking tot het gebruik van reflectoren, helm, enz.
 • De verantwoordelijkheid aanvaarden voor de betaling van eventuele boetes die u tijdens de tour door de autoriteiten worden opgelegd
 • Geen wijzigingen of veranderingen aan de fiets aanbrengen, met uitzondering van reparaties die nodig zijn als gevolg van breuk of slecht functioneren.
 • Schade die gemaakt wordt tijdens de fietstoer aan derden zijn voor eigen risico en rekening van de deelnemers. Adviezen tijdens de tour zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Tulipbicycletour niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Tulipbicycletour georganiseerde activiteiten.
 • Schade die gemaakt wordt tijdens de fietstoer aan derden zijn voor eigen risico en rekening van de deelnemers. Wanneer  door eigen toedoen schade veroorzaakt aan een fiets van Tulipbicycletour of aan een voertuig (auto fiets, brommer motor en andere voertuigen) van derden, betaalt u direct een eigen risico van minimaal €250,- aan Tulipbicycletour.
 • U moet in staat zijn 15 kilometer te kunnen fietsen. U betaling wordt niet gerestitueerd wanneer blijkt dat u niet kunt fietsen.
 • U bent tijdens de fietstoer niet onder invloed van alcohol, drugs of enig ander genotmiddel wat de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
 • Tulipbicycletour behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een tour.
 • Geadviseerd wordt om tijdens de tour een fietshelm te dragen. Indien u geen fietshelm wilt dragen, dan is dit op uw eigen verantwoording.
 • De toer kan tot 72 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Er worden geen refunds gegeven binnen 72 uur voor aanvang van de toer, of wanneer u na de afgesproken vertrektijd arriveert.
 • U stemt ermee in dat uw gegevens door Tulipbicycletour bewaard zullen worden. Tulipbicycletour verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aangeboden in de nederlandse taal en in het engels. In het geval van een conflict of als u iets onduidelijk is, dan prevaleert de nederlandse versie.

Algemene voorwaarden Tulip Landrover Tour

 • Tulip Landrover Tour behoudt zich het recht voor een tour te annuleren bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel.
 • Minimaal aantal deelnemers aan de toer is 2 personen. Maximaal 8 deelnemers.
 • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De tour dient gereden te worden op de afgesproken datum/tijd.
 • De klant en iedereen in zijn/haar groep erkent op de hoogte te zijn van de regels tijdens het rijden . De klant en iedereen in zijn/haar groep verzekeren een eigen WA-verzekering voor de activiteit. De klant en iedereen in zijn/haar groep bevestigen fysiek fit te zijn om deel te nemen aan de geboekte activiteit of het geboekte evenement, alsook in het bezit te zijn van en gedekt te zijn door een geldige medische en reisverzekering die deelname aan de activiteit dekt. De klant en iedereen in zijn/haar groep nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle lichamelijke en geestelijke gevolgen die kunnen ontstaan als gevolg van het volgen van de activiteit, inclusief problemen die voortkomen uit ziekte, medicatie of invaliditeit van welke aard dan ook die hun veiligheid in gevaar kunnen brengen. Tulip Landrover Tour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel toegebracht aan klanten of derden tijdens de activiteit.
 • Ook is Tulip Landrover Tour niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Tulip Landrover Tour georganiseerde activiteiten.
 • Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de Tulip Landrover Tour. Indien u gezondheidsklachten heeft, of indien u een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dan is het advies om een dokter te raadplegen voordat u meedoet met de tour.
 • U moet tijdens het rijden uw gordel te allen tijde vergrendelt hebben.
 • U bent tijdens de Tulip Landrover Tour niet onder invloed van alcohol, drugs of enig ander genotmiddel wat de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
 • Wanneer  door eigen toedoen schade veroorzaakt aan de Tulip Landrover of aan een voertuig (auto fiets, brommer motor en andere voertuigen) van derden, betaalt u een eigen risico van €250,- aan Tulip Landrover Tour.
 • Tulip Landrover Tour behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een tour.
 • De toer kan tot 72 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Er worden geen terugbetalingen gegeven binnen 72 uur voor aanvang van de tour, of wanneer u na de afgesproken vertrektijd arriveert.
 • U verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de tour van Tulip Landrover Tour.
 • U stemt ermee in dat uw gegevens door Tulipbicycletour bewaard zullen worden. Tulipbicycletour verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aangeboden in de nederlandse taal en in het engels. In het geval van een conflict of als u iets onduidelijk is, dan prevaleert de nederlandse versie.