Algemene voorwaarden

 • Tulipbicycletour behoudt zich het recht voor een tour te annuleren bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel.
 • Minimaal aantal deelnemers aan de toer is 2 personen. Maximaal 20 deelnemers.
 • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De tour dient gereden te worden op de afgesproken datum/tijd.
 • Deelname aan de Tulipbicycletour geschiedt geheel op eigen risico. Tulipbicycletour is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van de fietstour. Adviezen tijdens de tour zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Tulipbicycletour niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Tulipbicycletour georganiseerde activiteiten.
 • Een fietstour is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de fietstour. Indien u gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien u een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname van de fietstour, dan is het advies om een dokter te raadplegen voordat u meedoet met de fietstour.
 • U moet in staat zijn 15 kilometer te kunnen fietsen. U betaling wordt niet gerestitueerd wanneer blijkt dat u niet kunt fietsen.
 • U bent tijdens de fietstoer niet onder invloed van alcohol, drugs of enig ander genotmiddel wat de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
 • Tulipbicycletour behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een tour.
 • Geadviseerd wordt om tijdens de tour een fietshelm te dragen. Indien u geen fietshelm wilt dragen, dan is dit op uw eigen verantwoording.
 • De toer kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Er worden geen refunds gegeven binnen 24 uur voor aanvang van de toer, of wanneer u na de afgesproken vertrektijd arriveert.
 • U verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de fietstour van Tulipbicycletour.
 • U stemt ermee in dat uw gegevens door Tulipbicycletour bewaard zullen worden. Tulipbicycletour verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aangeboden in de nederlandse taal en in het engels. In het geval van een conflict of als u iets onduidelijk is, dan prevaleert de nederlandse versie.